Jakarta Banjir Lagi, Wagub DKI Langsung ke Lokasi

Jakarta Banjir Lagi, Wagub DKI Langsung ke Lokasi